Om Abetong Lantbruk

Sedan mitten av 1970-talet har vi levererat lantbruksbyggnader och tagit fram nya betongprodukter till lantbruk och häst i Sverige och Norge. Med stor erfarenhet och kunskap hjälper vi dig från idéstadiet till färdig byggnad. Det är du som kund som bestämmer hur stort åtagande vi gör. Allt från leverans fritt på bil till materialsats eller entreprenad.

När du har beslutat dig för att bygga en lantbruksbyggnad tjänar du på att kontakta oss i ett tidigt skede. Då hjälper vi till att hitta bra och praktiska byggtekniska lösningar som är kostnadseffektiva. Vi kan inte bara byggtekniken utan har även kunskap om lantbruk och häst, vilket gör att vi tar hänsyn till båda delarna i lösningarna.

På vår projekteringsavdelning ritar vi upp ditt projekt, beställer material och har full support till dig under byggets gång.

Tillverkningen av våra betongprodukter sker i våra egna fabriker. 

Väggelement på fabriksgården färdigt för levererans.

Vår egen montageavdelning utför montagen av betongprodukterna. Vid byggentreprenader så samarbetar vi med erfarna lantbruksbyggare.

 

Med vår erfarenhet och kunskap så får du en stabil samarbetspartner före, under och efter byggnationen av din lantbruksbyggnad.