Plansilo

Våra plansilor har effektiva höjder 2,4 m, 3 m och 4 m. Med effektiv höjd menas höjden från färdig bottenplatta till ovankant väggelement.

Hög betongkvalitet och dimensionering med hänsyn till allt större belastning säkerställer våra plansilors stabilitet och hållbarhet. Det faktum att bättre packning ger bättre foder har medfört att allt tyngre utrustning används vid inläggning.

Våra plansilor är dimensionerade för 15, 20 och 25 tons packningsmaskiner. Alla kan levereras med taköverbyggnad eller förberedda för en framtida överbyggnad. De är även anpassade för framtida utbyggnad och förberedda för montage av skyddsräcke. 

Underhållsfria plansiloelement i LLC® betong

LLC®, Long Life Concrete, är en unik betong med en speciell tillverkningsprocess. Den är framtagen för att klara den tuffa miljön i plansilon och kräver ingen ytbehandling. Detta gör att du slipper stressen att behandla plansilon inför ensileringen och du sparar både pengar och tid. LLC®-betongen är starkare än betongen i dagens plansilor. Den tål mekaniskt slitage, eftersom det är samma material rakt igenom hela betongelementet. LLC®-betongen är testad av CBI betonginstitutet samt har testats flera år i verklig miljö.

Till våra plansilor finns ett kompletteringsprogram med pressvattenrännor (tillverkas i LLC®-betong), pumpbrunnar, lastplattor, m m.

Kontakta oss för mer information

Tillbaka till lantbruksprodukter