Abetong blir Heidelberg Materials

Läs mer

Betongelement och betongprodukter för ett hållbart samhälle

Abetong har bytt namn till Heidelberg Materials.
Men vi har fortfarande samma kunskap och erfarenhet om prefab betong. På ett ansvarsfullt sätt konstruerar och tillverkar vi allt från prefabricerade betongelement för bostäder och industrier till järnvägssliprar och produkter för lantbruk och häst. Det är vår kunskap och erfarenhet i kombination med betongens egenskaper som skapar värde för dig som kund och som bidrar till ett hållbart samhälle.

Våra senaste nyheter