Prefabricerade broar och tunnlar

Vi har godkännande för CE-märkning av prefabricerade broelement i betong och har lång och gedigen erfarenhet av att bygga prefabricerade broar. Vi dimensionerar, tillverkar, transporterar och monterar enligt gällande föreskrifter. För spännvidder upp till ca 6 meter har vi ett väl utvecklat och beprövat brosystem. Vid längre spännvidder, över 10 meter, som ofta även innebär större entreprenader kan vi leverera olika komponenter och lösningar.

Industriellt tillverkade - prefab

Alla betongelement som vi levererar är industriellt tillverkade. Vi kan därför garantera högsta kvalitet och säkra leveranstider utan att övrigt arbete på byggarbetsplatsen störs. Dessutom får du tillgång till hela vår  kunskap och erfarenhet som visar sig i alla smarta detaljer som gör arbetet på plats så mycket enklare och resultatet så mycket bättre. Vi kan gjuta in detaljer, som exempelvis armaturer och genomföringar, i samråd med dig som kund.

Miljö och säkerhet

Prefabricerade broar och tunnlar minskar byggnationens miljöpåverkan på arbetsplatsen samtidigt som säkerheten ökar. Genom att reducera byggtiden på plats minskar vi störningar på känsliga ekosystem och ökar säkerheten på flera sätt. Trafiken leds om under kortare tid, vilket minskar olycksrisken för såväl trafikanter som byggarbetare.

Vi kan redovisa klimatpåverkan för alla våra produkter.

Prefabricerade plattrambroar

Vårt brosystem för prefabricerade plattrambroar är ett genomtänkt och standardiserat system för planskilda korsningar att användas vid bro- och tunnelbyggen. Brosystemet kan även användas vid cykel och vandringsleder samt som kulvert för avlopps- och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster. Det är även väl lämpat för brobreddning av befintliga broar där utökning av körfält sker till t ex 2:1. Olika förutsättningar såsom grundens beskaffenhet blir avgörande för val av konstruktionslösning. Vid leverans av detta system ingår konstruktion, tillverkning, transport och montage.

 

Komponenter och lösningar 

Komponenter och lösningar mot bro– och tunnelbyggnation kan bestå av förspända alternativt slakarmerade plattor eller balkar, beklädnadselement, stödmur, filigranbjälklag samt kvarsittande form som kan dimensioneras till fribärande med mera. Vid leverans av komponenter tillverkar vi ofta mot entreprenörens ritningar, men vi kan även vara behjälpliga vid dimensionering, utformning och lösningar. Detta gynnar projektgenomförandet på helhetsnivå inte minst anpassningen av konstruktioner mot vår tillverkning tillsammans med anpassning mot transport, lyft och arbeten på byggplats och detta i sin tur minimerar kostnader och ledtid för projektet. Vid leverans ingår normalt tillverkning, transport och montage.

Prefab broar monteras breddning E4 Ljungby

Prefab broar monteras breddning E4 Ljungby

Henrik Sevandersson

Säljare, Anläggningsprodukter

Fredrik Carlsson

Säljare, Anläggningsprodukter

Cykel- och gångtunnel Växjö.

Gång cykeltunnel Hönö, prefab

Gång cykeltunnel Hönö, prefab.

Montage cykeltunnel Hönö, prefab

Montage cykeltunnel Hönö, prefab.

Cykel- och gångtunnel Växjö.

Gång cykeltunnel Hönö, prefab

Gång cykeltunnel Hönö, prefab.

Gång Cykel tunnel Värnamo, prefab

Gång Cykel tunnel Värnamo, prefab.

Prefab broar monteras breddning E4 Ljungby

GC tunnel Ålem.

Balkar kvarsittande form, väg 50 Skänninge. Balkar kvarsittande form, väg 50 Skänninge

Balkar, filigranbjälklag och fribärande kvarsittande form Mjölby.

Balkar, filigranbjälklag och fribärande kvarsittande form Mjölby.

Tunnelinklädnad väg 40.

Alvesta Resecentrum, hisschakt och trapphus.

Alvesta Resecentrum, hisschakt och trapphus.

Broöverbyggnad, Grevie.

Broöverbyggnad, Borås.