Betongstommar och betongelement till flerbostadshus

Vi är din trygga leverantör av betongstommar. Att bygga hus med prefabricerad betong är både tidsbesparande och ekonomiskt. Tack vare att tillverkningen av betongelementen sker under industriella och kontrollerade förhållanden uppnås ett bättre och säkrare slutresultat. Flerbostadshus byggda med betongstomme ger ett klimatsmart hus, som lagrar och avger energi utifrån rådande väderlek. Betongen ger dig ett jämnare inomhusklimat och minskar behovet av till exempel kyla. Med betongstomme får du ett lufttätt hus som säkerställer bra inomhuskomfort och minimerar risken för fuktproblem. Lång livslängd och minimalt underhåll får du på köpet. Betong brinner inte och kan därför förhindra att bränder utvecklas till storbränder. Det innebär säkra hus som skyddar liv. Det innebär också lägre försäkrings- och skadekostnader. 

Homogena bjälklagselement

Slakarmerade eller förspända

Balkonger, loftgångar

Balkonger och loftgångsplattor

Bjälklagselement plattbärlag

Plattbärlag i Biobetong

Vårt stomsystem

Läs mer om vårt stomsystem

Så undviker du kostnadsdrivare i projekten

Med relativt enkla medel går det att undvika många dyra lösningar när betongstommen utformas. Genom att tänka efter före och göra medvetna val skapar du positiva effekter i flera led. Hur betongstommen utformas påverkar priset i stor grad. En utformning med många små betongelement och mycket detaljer leder till högre produktionskostnader och dyrare montage. Större betongelement är oftast enklare och mer tidseffektiva att montera än små betongelement. 

Läs mer här

Biobetong - klimatförbättrade betongelement

Vi följer betongbranschens målsättning att betong för husbyggnation senast 2025 ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med Svensk Betongs referensvärde. BiobetongenTM är ett viktig led i vår satsning på att minska klimatavtrycket samtidigt som efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn. 

 

Läs mer