Vägbarriärer

Flexblock

Abetong vägbarriär, Flexblock, har utvecklats och tillverkats under lång tid. Den klarar höga krav på funktion och säkerhet och är enkel och smidig att montera. Vi tar fram klimatpåverkan för alla våra produkter.

En vägbarriär har till uppgift att stoppa upp ett fordon vid påkörning och på ett kontrollerat sätt föra tillbaka det till körbanan igen. Abetong har utvecklat och tillverkat Flexblock vägbarriär under lång tid, hela tiden med höga krav på säkerhet och funktion. Flexblock vägbarriär har ingen förankring i marken. Vid kollision flyttas vägbarriären i sidled och absorberar därmed krockkraft från det påkörande fordonet samt förhindrar att fordonet tränger igenom till motgående körfält eller arbetsområde. Flexblock vägbarriär transporteras med lastbil direkt från fabrik. De monteras snabbt och enkelt direkt från lastbilen. Med en enkel kopplingsdetalj av galvaniserat stål monteras elementen ihop. Den smidiga monteringen gör Flexblock även lämplig som tillfällig passage vid vägarbeten och trafi komläggning. Blockens långsidor är olika långa, vilket gör att blocken kan anpassas till vägens kurvor. 

Flexblock har testats och godkänts vid VTI (Statens Väg och Transportforksningsinstitut) för kapacitetsklassen N2 enligt de europeiska funktionskraven.

Krocktest av Flexblock vägbarriär vid VTI


Tric Bloc

Tric Bloc används vid vägreparationer, avstängningar, i hamnar med mera där ingen kapacitetsklassning krävs. Den kan även användas för utbyte vid befintliga sträckor. 

Henrik Sevandersson

Säljare, Anläggningsprodukter

Fredrik Carlsson

Säljare, Anläggningsprodukter

Flexblock Järva krog.

Flexblock Järva krog.

Flexblock vägbarriär.

Flexblock vägbarriär.

Montage Flexblock vägbarriär.

Montage flexblock vägbarriär.

Flexblock vägbarriär ände.