Kvalitet

Abetongs kvalitetspolicy är kort och koncis: Varje enskild medarbetare ska överlämna sin uppgift i rätt kvalitet till nästa steg i processflödet, från försäljning, projektledning, projektering, produktion, transport och montage till en nöjd kund.

Abetong sätter kundens krav, förväntningar och behov i centrum. Genom att arbeta med ständiga förbättringar och samarbeta med våra kunder och leverantörer kan vi leverera våra produkter och tjänster i avtalad kvalitet och tid.

För att försäkra kunden om att vi kan hålla givna löften arbetar vi med kvalitetssäkring av samtliga processer. Genom regelbundna kundundersökningar får vi besked om vad kunden uppskattar hos Abetong men också vad som kan förbättras. Ett väl utvecklat system för att registrera och följa upp avvikelser bidrar till förbättringsåtgärder både på kort som lång sikt.

Certifieringsorgan kontrollerar att våra förtillverkade elementprodukter tillverkas enligt de regler som gäller för såväl CE-märkning som för BBC-märket.

Abetong är sedan slutet av nittiotalet certifierat enligt ISO 9001.

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av en fördjupad inblick i vårt kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar.