Betongsliprar för järnväg

Vi är en av Sveriges största leverantörer av sliprar i betong för järnväg. Dessutom har vi sedan starten i början av 50-talet byggt upp världens modernaste tillverkning.

Det är en följd av lång erfarenhet i kombination med ett utvecklingsarbete i nära samarbete med Trafikverket. För att kunna leva upp till de mycket högt ställda kraven på säkerhet sker vår tillverkning av sliprar med största noggrannhet. Resultatet blir underhållsfria betongsliprar som garanterar perfekt spårgeometri för högsta möjliga säkerhet.

Våra produkter klarar de strängaste kraven på kvalitet och säkerhet ifråga om anpassning till olika belastningssituationer och ingjutning av befästningsdetaljer. Sliprar från oss klarar alla svenska normer och kvalitetskrav. I samarbete med Trafikverket pågår också ett ständigt arbete med att utveckla och förädla nya produkter och lösningar för olika belastningssituationer.

Här är länk till epd för sliprar

Bildgalleri

Ulf Malmqvist

Försäljningschef sliper

Sliperstillverkning Vislanda.

Sliperstillverkning Vislanda.

Slipersupplag Vislanda.

Betongsliprar staplade Vislanda.

Järnvägsspår Alvesta.