Vår historia

Heidelberg Materials Precast Abetong historia
 

Kort bakgrund

Företaget Vislanda Cementvarufabrik Lennart Olsson & Co bildades av familjen Olsson 1945.  År 1951 ändrades namnet till Abetong i Växjö-Vislanda Aktiebolag. Från starten och fram t o m 1960-talet expanderade företaget kraftigt i Sverige framförallt inom produktområdena betongrör, järnvägssliprar, industri- och bostadsstommar. Även etableringar utomlands påbörjades.

Under perioden 1975 -1985 tvingades företaget i takt med en försvagad marknad och dålig lönsamhet krympa och avveckla en stor del av vad som tidigare byggts upp. Verksamheten minskade från 12 fabriker och 2500 anställda i Sverige till 3 fabriker och ca 250 anställda. Produkter för lantbruket introducerades. Utlandssatsningar resulterade i flera etableringar.  

Efter omfattande strukturaffärer, organisationsförändringar och fusioner på 80-90-talen organiserades företaget 1998 i tre marknadsdivisioner lantbruk, hus och anläggning. 

Viktiga årtal

1945 Vislanda Cementvarufabrik Lennart Olsson & Co
1951 A-Betong i Växjö- Vislanda Aktiebolag
1963 A-Betong Aktiebolag
1987 Abetong Aktiebolag
1991 Abetong Prefab Aktiebolag
1997 Abetong Precon AB
2002 Abetong AB
2023 Heidelberg Materials Precast Abetong

Huvudägare

1945-1963 Familjen Olsson Vislanda
1963-1966 AB Industrivärlden
1966-1973 AB Gullhögens Bruk
1973-1995 Eurockoncernen
1995-1999 Scancemkoncernen
1999- Heidelberg Materials

Se filmen om Abetongs historia