REKO - vår värdegrund

Vår styrka ligger i att vi alla är olika men att vi har samma mål och värderingar. För att tydliggöra våra värderingar i vårt dagliga arbete har vi tagit fram gemensamma kärnvärden som ska ge oss hjälp på vägen – Resultatinriktade, Engagerade, Kunniga och Omtänksamma. REKO

Våra värderingar - vägledning i vårt dagliga arbete mot våra mål

Våra värderingar, REKO, är den gemensamma kompassen för hur våra kunder och blivande medarbetare ska uppleva oss, men också hur relationen mellan oss som arbetar här på Heidelberg Materials Precast Abetong ska vara.

Det handlar om hur vi är inåt (med varandra), utåt (med kunderna) och framåt (hur vi utvecklas tillsammans).

Så här är vi resultatinriktade

Vi arbetar tillsammans för verksamhetens och kundernas bästa. Vi drar nytta av varandras kunskaper och samarbetar för att främja ett gott arbetsklimat och utveckling.

Inåt

Utåt

 • Vi håller alltid våra löften och levererar kvalitet – och i tid
 • Vi är proaktiva och väljer alltid den bästa lösningen för varje uppdrag

Framåt

 • Vi har en affärsmässighet i alla våra uppdrag
 • Vi sätter tydliga mål och är bra på uppföljning
 • Vi tittar på vinst före volym
Så här är vi när vi är engagerade

Vi provar nya sätt att göra saker på och ifrågasätter invanda beteenden. Vi möter vår omgivning med nyfikenhet, är öppna för andras åsikter och idéer samtidigt som vi vågar stå för och uttala våra egna.

Inåt

 • Vi ger varandra feedback och firar framgångar tillsammans
 • Vi är inkluderande och delegerande — alla får ta plats och synas
 • Vi är intresserade av, och respekterar, varandra

Utåt

 • Vi är en närvarande och nyfiken samarbetspartner
 • Vi bryr oss och gör det lilla extra för kunderna

Framåt

 • Vi utvecklar vårt ledarskap och leder med tydlighet och respekt
 • Vi uppmuntrar alla medarbetares betydelse för helheten
Så här är vi när vi är kunniga

Vi använder och utveckla den kunskap som finns i vårt företag och förmedlar den till varandra och våra kunder. Vi litar på varandra och vår omvärld känner sig trygg med vårt arbete och vår kompetens.

Inåt

 • Vi hjälper varandra och bjuder på vår kunskap och erfarenhet
 • Vi välkomnar nya medarbetare och tar tillvara nya idéer
 • Mentorskap tryggar morgondagens kunskapsbas

Utåt

 • Vi ger trygghet genom kompetens och erfarenhet till våra kunder
 • Vi är tydliga med vad vi vet och gör välgrundade bedömningar

Framåt

 • Arbets- och utvecklingsgrupper tar tillvara på allas kompetens
 • Vi erbjuder kompetensutveckling till våra medarbetare och ledare
 • Vi planerar för framtiden och gör en årlig successionsplanering
Så här är vi när vi är omtänksamma

Vi finns som ett stöd och hjälper varandra och våra kunder att fatta välgrundade beslut och att nå mål på ett bra sätt. Vi är pålitliga och hängivna.

Inåt

 • Med ett respektfullt bemötande skapar vi tillit och förtroende
 • Vi tar tillvara varandras bakgrunder och bejakar olikheter
 • Ett prestigelöst förhållningssätt skapar en jämlik och rättvis arbetsmiljö

Utåt

 • Att hålla löften och överenskommelser är en hederssak för oss.
 • Vi lämnar ingen i sticket utan ställer alltid upp för våra kunder.

Framåt

 • Vi uppmuntrar egna initiativ och har har en övertygelse om att alla kan och vill utvecklas
 • Vi har en omtanke om vårt samhälle och det vi lämnar efter oss till kommande generationer