40 år i lantbrukets tjänst

2015 firade Abetongs Division Lantbruk 40 år och med anledningen av detta vill vi blicka tillbaka till starten i mitten av 70-talet. Det var inte en helt odramatisk period i företagets historia som låg bakom lanseringen av lantbruksprodukter.

”Kom hem min pojk så ska vi starta ett cementgjuteri för block, rör och diverse småprodukter. Du får 15 000 kronor i startkapital och halva grusbacken om du bestämmer dig inom en vecka”.

De här orden, som finns nedtecknade i Ivar Duvhöks bok A-Betong – berättelser om ett företag, uttalades 1945 då Lennart Olsson och hans far skulle påbörja sin resa mot att skapa ett av Sveriges ledande företag inom prefabricerade och betongbaserade lösningar.
Ohlsson-familjen etablerade snabbt sin rörelse och kommande år lanserade man nya produkter, byggde fabriker och anställde personal i ett närmast rasande tempo för att klara av att hålla jämna steg mot efterfrågan i produktionen.

I början av 60-talet hade Abetong utvecklats till ett relativt stort bolag. Man var 420 anställda och omsatte 1960 cirka 18,5 miljoner. Expansionstakten var fortsatt synnerligen hög och i början av 70-talet svarade bostadsmarknaden för den största delen av företagets verksamhet och omsättning. Dessvärre minskade efterfrågan avsevärt i mitten av 70-talet och plötsligt stod Abetong inför ett överskott av såväl personal som produktionsresurser.  Man var tvungen att agera och en grupp personer utsågs att söka ersättningsprodukter – gruppen kom att kallas Tekniska Rådet. 

Möte i Tekniska Rådet 1973 med Bengt Lindh, Göte Liljegren, Tord Ågren, Eskil Richardson, Ivar Duvhök och Jan Agvall. Rådet hade till uppgift att hitta och utveckla ersättningsprodukter åt Abetong under mitten av 70-talet.
 
Lantbruket blev en ny marknad

Rådet gick systematiskt igenom de marknader man kunde tänkas hitta möjligheter inom och bland annat fastnade man för lantbrukssidan. Idéerna flödade och efter en tid beslöt man sig för att satsa på en svinbox, producerad i ett element med golv och väggar.

Man hade stora förhoppningar på den nya produkten, men det visade sig vara svårt att övertyga grisbönderna att våga prova den. Så medan man försökte övertyga kunderna behövde man få fram andra produkter tillsvidare, i väntan på att svinboxen skulle slå igenom vilket man var fullkomligt övertygad om att den skulle. Tekniska Rådet identifierade vid den här tidpunkten att lantbrukarna irriterat sig över långa leveranstider av behållare för olika typ av lagring, som t ex flytgödsel. Därför satte man igång att skapa gödselbrunnar, byggda i betongelement och som med kort leveranstid kunde monteras med en lastbilskran. 

Responsen blev över förväntan. Lika segt som lanseringen av svinboxen gått, lika kvickt gick det att sälja in de nya behållarna. Och det som från början var en nödlösning tills andra produkter skulle slå igenom, blev så framgångsrik att den under mer än 25 år blev lantbruksdivisionens huvudprodukt. Bara i Sverige har Abetong hittills levererat mer än16 000 gödselbrunnar. 

Precis som under 50- och 60-talen, när Abetong gick igenom sin kraftiga tillväxt, valde man att lansera nya produkter på löpande band. Några blev mer lyckosamma än andra.Plansilo för lagring av ensilage var en av de bättre idéerna, liksom att man valde att försöka sälja lösa stallväggar till lantbrukarna.  Det här var egentligen också mest en vild chansning som kanske kunde utvecklas med tiden, men precis som för många andra produkter visade det sig att utvecklingsingenjörerna identifierat ännu ett uppdämt behov inom det svenska lantbruket. Idag har Abetong levererat betongväggar till tusentals stallbyggnader och maskinhallar över hela Sverige, så man kan konstatera att det var ett långsiktigt koncept man valde att satsa på.

I Varbergsfabriken gjordes flera större utbyggnader under 80-talet och här tillverkades inte bara gödselbrunnar, utan också de större miljöbassängerna. Bilden visar större delen av produktionspersonalen år 1985
Dagens Division Lantbruk

Nu har det alltså gått 40 år sedan starten av lantbruksprodukter och man kan konstatera att det blev en framgångsresa för Abetong. Fingertoppskänslan som Tekniska Rådet visade i mitten av 70-talet och alla produktinnovationerna som avlöst varandra genom åren har gett Abetongs lantbruksprodukter en unik plats på marknaden. Chef för Division Lantbruk är Anders Olofsson, och han har fortsatt på samma spår som hans företrädare på posten. Det Tekniska Rådet lever vidare, fast idag kallas det Produktutvecklingsgruppen. Dock är arbetsuppgifterna de samma, att se till att Division Lantbruk fortsätter att utvecklas genom nya produktinnovationer.

Anders Olofsson leder idag arbetet med Abetongs lantbruksprodukter, som sysselsätter ett 100-tal medarbetade med kontor och fabriker över hela Sverige.

– Den gamla lantbruksandan lever i allra högsta grad vidare i dagens organisation, berättar Anders. Många av de ursprungliga produkterna är fortfarande de enskilt mest sålda enheterna, som gödselbrunnar, plansilo och väggar, men idag handlar det ofta om att vi säljer hela lösningar. Förr köpte våra kunder material och delar var för sig och satte ihop det på egen hand. Idag är det så stora och komplexa byggnationer att man behöver vända sig till entreprenörer, och det här är en av våra verkliga styrkor.

Abetong har med tiden börjat fokusera på entreprenad-delen av verksamheten och att också vara en byggare. Tanken är att man som kund ska kunna köpa ”allt man behöver” via Abetongs sortiment. Sedan 90-talet har den egna säljorganisationen, istället för att förlita sig på återförsäljare, arbetat nära kunderna för att kunna stödja dem i hela processen – från planering till uppförande. Till sin hjälp med uppförandet av byggnaderna använder man ibland specialiserade lantbruksbyggare, inte sällan lokalt baserade företag som ingår i ett nätverk av samarbetspartners som Abetong utvecklat genom åren.

– Vi har varit med så länge att vi på nära håll sett hur vi gått mot färre lantbruk på marknaden men att de blivit betydligt större. Lantbruket behöver ständigt nya byggnader och lösningar för olika skeden under sin verksamhet och genom en tät kontakt kan vi med kort varsel bistå i lantbrukarnas expansioner. 

Vackra byggnader för häst

Ett annat område som vuxit är häststall och ridhus. Dagens hästhållning ställer stora krav på byggnader och inredning, för att ge hästar och människor en bra miljö att vistas i. Därför har betong blivit ett intressant materialval när det gäller hästanläggningar.

Abetong levererar idag stall och ridhus till hästnäringen. Området har vuxit sig så stor på senare år att man skapat en egen verksamhetssida för just dessa produkter, www.stalloridhus.se.

– Betong erbjuder hållbara, underhållsfria och brandsäkra byggnader, säger Anders som konstaterar att byggnader för hästar också ställer lite extra krav på utseendet.

– Vi som arbetar i den här branschen tycker givetvis att alla våra byggnader är vackra att titta på, men just hästbyggnader kompletteras av en hel del detaljer som gör en redan fin arkitektur ännu finare.

Precis som lantbruken har trav- och galopptränarnas anläggningar blivit mycket större och ställer samma typ av utmaningar. Behovet av underhållsfria, tåliga och rationella stall har ökat markant under de senaste åren och det är här som Abetong kommit in som en viktig leverantör.– Kronan på verket är definitivt uppdraget att uppföra stall- och servicebyggnader på Svensk Galopps nya anläggning i Bro, när Täby Galopp nu ska ersättas, säger Anders. Det blev vår största affärs hittills i vår verksamhets historia. Vi är smickrade och stolta över det förtroende vi fått.

Framtidens utmaningar

Med större byggprojekt har också kraven på mer prefabricerade lösningar ökat. Redan på 90-talet såg Abetong vart åt det var på väg och förberedde sin organisation och fabriker på att kunna ta emot fler beställningar av den här typen av uppdrag. Att kunna leverera så färdiga lösningar som möjligt, och snabbt montera dem på plats, har alltid varit en av Abetongs allra största konkurrensfördelar.– Vår grundfilosofi har egentligen aldrig ändrats, det är väl bara det att uppdragen har blivit väldigt mycket större, konstaterar Anders.

En av de största utmaningarna för Produktutvecklingsgruppen är att ta fram produkter som kräver mindre underhåll. Man behöver utveckla tåliga och starka produkter med lång hållbarhet. Att miljön på ett lantbruk ställer höga krav på hållbara material är ganska uppenbart.  Efterfrågan – och kraven – på hållbara och underhållsfria produkter har ökat, och samtidigt finns det också stora ekonomiska och miljömässiga vinster med att utveckla produkter som tål slitage och aggressiv miljö.

Av de här anledningarna har innovationsarbetet med framtidens produkter varit ett prioriterat område för lantbruksdivisionen, där man bland annat beslöt sig för att ta fram en extra tålig betongtyp som skulle klara sig utan den årliga skyddsbehandlingen som fram till i dag varit ett måste på t ex en plansilo. Under flera år pågick utvecklings- och testarbetet med betongtypen, som fått namnet LLC® – Long Life Concrete. Under förra året kunde man lansera en plansilo i detta material på marknaden och tanken är att den ska kunna användas på fler, utsatta produkter framöver.En annan, nyligen framtagen produkt som också kommer från hållbarhetsstrategierna är ingjutna fönster i väggelement.– Det var i somras som vi kunde vi börja erbjuda den här produkten till våra kunder, berättar Anders. Tillsammans med en fönsterleverantör har vi hittat en lösning där ett komplett PVC-fönster, med smyg, gjuts in i väggelementet. Vi gör detta direkt i vår fabrik, vilket innebär att det redan sitter på plats vid leveransen och därmed slipper man montagearbetet i efterhand. Det sparar både tid och pengar, vi är mycket nöjda med det här nya konceptet.

Innovationer och anpassningsförmåga

När man summerar de 40 år som Division Lantbruk har varit verksamma i Abetongs tjänst framträder bilden av en organisation med god anpassningsförmåga och en stark vilja att utveckla nya, moderna produkter. Divisionen grundades i en tid när bolaget behövde genomföra verksamhetsförändringar och med avstamp från ett blankt papper började planerna växa fram. Tillfälligheter gav produkter som lever än idag och viljan att modernisera och effektivisera är fortfarande de viktigaste drivkrafterna inom organisationen. Förmågan att se utvecklingstrender i god tid och vara väl rustade inför framtida utmaningar är andra signum.

Abetong Division Lantbruk fyller 40 år under 2015. Det är en synnerligen aktiv fyrtioåring – som står stadigt med ett ben kvar i historiken och den gamla andan, och ett ben som ivrigt vill ta stora kliv in i framtiden.