De estetiska och visuella möjligheterna med betong är många. En fasadyta ska hålla länge, men även bidra till byggnadens visuella intryck, oftast det första när du möter en ny byggnad. Vissa uppskattar den råa känslan. Andra ser möjligheter med formbarhet, flexibilitet och välutvecklad byggteknik. På Abetong erbjuder vi många olika ytor. Allt från enkel rollad betongyta till olika former av matrisgjuten betong. Ytorna kan appliceras på Abetongs hela utbud av produkter. 

Matrisgjuten fasadyta

Mer om matrisgjutna fasadytor

Frilagd fasadyta

Mer om frilagda fasadytor

Borstad fasadyta

Mer om borstade fasadytor

Teglad fasadyta

Mer om teglade fasadytor

Putsad fasadyta

Mer om putsade fasadytor

Rollad fasadyta

Mer om rollade fasadytor