Tanksystem

Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem kan vi erbjuda rejäla och pålitliga konstruktioner, kombinerade med nya tekniska landvinningar.

Abetongs långa erfarenhet av konstruktionslösningar för tanksystem, effektiva produktion och snabba montage ger kortast möjliga byggtid för dina projekt. Våra säkra och väl beprövade konstruktioner har lång livslängd och genomgående hög kvalitet vilket, tillsammans med den korta byggtiden, ger en god totalekonomi för investeringen i våra tanksystem.

Flexibla tanksystem

Med sinnrika system utför vi betongtankar med volymer från cirka 3 m3 till över
35 000 m3 för de flesta användningsområden. Varje objekt konstrueras och tillverkas efter kundens specifika behov. Abetongs betongtankar kan placeras ovan mark eller helt eller delvis nedgrävda. Vi kompletterar våra standardlösningar med objektsanpassade lösningar. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Beprövade lösningar

Med vårt flexibla tanksystem kan vi uppfylla alla krav och leverera de bästa tekniska och mest ekonomiska lösningarna. Våra betongelement tillverkas alltid i hög betongkvalitet och under kontrollerade former. Kvalitetsarbetet är ständigt i fokus och vi är certifierade enligt både ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001.

Exempel på användningsområden för tanksystem:
Exempel på kompletterande produkter

Länk till referenser
Montage av dricksvattenreservoar på Daftö, Strömstad

Montage av Abetong C14 tanksystem

Montage av Abetong C8 tanksystem

Fredrik Carlsson

Säljare, Tanksystem, Anläggningsprodukter

Henrik Sevandersson

Säljare, Prefabbroar, Anläggningsprodukter

Ladda ner