Reningsverk Värnamo tanksystem

Systemlösningar för dricksvatten och avlopp

Vi erbjuder systemlösningar för byggnader och tanksystem för vatten och avlopp (VA), som omfattar både spillvatten och dricksvatten. Våra runda behållare i prefab betong har volymer som sträcker sig från 140 kbm till 35 000 kbm och höjder upp till 14 meter. Vi kan erbjuda såväl runda som rektangulära lösningar där varje objekt konstrueras och tillverkas efter kundens specifika behov. Tankarna kan placeras ovan mark eller helt eller delvis nedgrävda, och även i sluttning. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Effektiv konstruktion med skalväggar

För hantering av vatten och andra vätskor bygger vi fyrkantiga behållare med hjälp av skalväggar. Skalväggen är en skräddarsydd och färdigarmerad betongform som gjuts färdig på plats. Detta minskar inte bara byggtiden utan reducerar också behovet av schaktning på byggarbetsplatsen.

Dricksvattenlösningar

För dricksvatten erbjuder vi runda behållare samt platsmonterade teknikbyggnader. Dessa behållare kan konstrueras helt eller delvis nedgrävda eller helt ovan mark, vilket ger flexibilitet och anpassningsbarhet beroende på projektets behov.

Täta Behållare med Eurocode 2 Standard

Våra behållare uppfyller generellt täthetsklass 1 enligt Eurocode 2, tabell 5.107. För ytterligare tekniska detaljer, se vårt produktblad.

Vi utgår från våra beprövade lösningar och kan vid behov objektsanpassa dessa i nära samarbete med kunden. På så sätt uppnås kundens behov och den bästa tekniska och ekonomiska utformningen. Våra betongelement
tillverkas alltid i hög betongkvalitet och i kontrollerad fabriksmiljö.

Exempel på användningsområden för tanksystem:
Exempel på kompletterande produkter

Se våra referenser på tanksystem här

Fredrik Carlsson

Säljare, Tanksystem, Anläggningsprodukter

Henrik Sevandersson

Säljare, Prefabbroar, Anläggningsprodukter

Ladda ner