Abetong blir Heidelberg Materials

Nu ökar vi fokuset ytterligare mot ett mer hållbart byggande

Under hösten presenterade Abetongs koncernbolag HeidelbergCement sin övergång till det nya varumärket Heidelberg Materials. Nu fortsätter utrullningen av varumärket i den globala organisationen, vilket även omfattar dotterbolagen i Sverige. I samband med det förtydligar verksamheten sin klimatstrategi. 

Det nya varumärket speglar bredden i hela organisationens produkterbjudande som i Norden, utöver cement, också omfattar betong, ballast samt konstruktion och montering av stål- och betongstommar. 
Att samla alla koncernens bolag och 51 000 medarbetare under ett och samma varumärke är ett steg i den förändring som hela företaget påbörjat, och som handlar om att erbjuda produkter, tjänster och lösningar med mindre klimatpåverkan och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart byggande.

Sedan ett antal år driver Heidelberg Materials klimatomställningen i cement- och betongbranschen, med flera globalt viktiga projekt på gång i den nordiska regionen, såsom etableringen av CCS-anläggningar för koldioxidavskiljning i cementtillverkningen. 

Att hela koncernen nu verkar under ett gemensamt namn, bidrar till ökat fokus i arbetet mot det gemensamma målet: att kunna bygga det framtida samhället utan nettoutsläpp från värdekedjan. Det innebär ett målmedvetet arbete för att minska CO2-utsläppen i egen verksamhet men också med fokus på de utsläpp som genereras i leverantörs- och kundledet.

Abetong byter i samband med detta namn till Heidelberg Materials Precast Abetong. 

- Vi kommer att fortsätta vårt ihärdiga och framgångsrika arbete med att kontinuerligt förbättra miljöprestandan för alla våra produkter, säger vd Filip Sten och fortsätter:

 - För ett antal år sedan presenterade vi första generationens Biobetong med upp till 30% koldioxidreduktion. Dessa produkter har fått ett stort gensvar på marknaden och just nu vidareutvecklar vi nästa generations Biobetong och tar det kommande året ännu ett stort kliv framåt i jakten på minskade koldioxidutsläpp.
 

Stadsvy

Hej framtid!

Filip Sten

vd, Precast Abetong