Abetong förenklar kundernas klimatdeklarationer

Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Kraven på uppgifterna som ska redovisas till Boverket är omfattande. Tack vare sina tredjepartsgranskade EPD:er kan Abetong stötta alla sina kunder i den processen.

Sedan årsskiftet gäller nya lagen om klimatdeklaration för byggnader. Nu måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har i byggskedet. Det innebär att klimatdata kring uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter ska redovisas till Boverket.

- Vi på Abetong har redan de verktyg och uppgifter som kunderna behöver. Vi har exempelvis tredjepartsgranskade EPD:er på alla våra produkter och tack vare vår klimatkalkylator kan vi redovisa koldioxidutsläpp i färdig leverans, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong.

Stor fördel med specifik klimatdata

När det gäller byggprodukter kan du som byggherre välja att basera klimatdeklarationen på generiska data från Boverkets klimatdatabas eller specifika data för byggprodukterna från respektive leverantör, som exempelvis Abetongs EPD:er. Boverkets generiska data är konservativt satta och ger cirka 25 procent högre värden än genomsnittet.

– För våra kunder ger EPD:erna inte bara bättre värden och hjälp att möta Boverkets krav, de hjälper dem även att jämföra olika byggalternativ och leverantörer baserat på garanterade data, säger Magnus Fridvall.

Biobetong och klimatkalkylator

Abetongs satsning på Biobetong är ytterligare ett led i arbetet att hjälpa kunderna minska koldioxidavtrycket i sina projekt. I och med att en tydlig miljöprofil blir allt vanligare i bostadsprojekt över hela skalan har även valen av byggmetoder och material blivit viktiga delar i helheten.

– I en svensk typlägenhet byggd med vår Biobetong minskar koldioxidavtrycket med mellan 20–25 procent jämfört med vanlig betong, så där finns det stora miljövinster att hämta. För att förenkla för våra kunder har vi med vår klimatkalkylator i våra anbud som visar belastningen för olika alternativ, säger Magnus Fridvall.


 
Fakta Abetongs EPD:er (miljövarudeklarationer)

Abetongs EPD:er är gjorda enligt den uppdaterade standarden EN 15804+A2. De har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende part, vilket säkerställer att all data har beräknats på ett standardiserat sätt. Idag finns EPD:er för massiva plattor, isolerade väggar, sandwichvägg, massiv vägg, skalvägg, plattbärlag och balkonger registrerade hos RTS i Finland.

Läs mer om Biobetong

Läs mer om hållbarhetsarbetet

Magnus Fridvall

Divisionschef Hus Syd