Biobetong klimatförbättrade betongelement

Vi följer betongbranschens målsättning att betong för husbyggnation senast 2025 ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med Svensk Betongs referensvärde.

Läs mer i Svensk Betongs Vägledning Klimatförbättrad betong utgåva 2

BiobetongenTM är ett viktig led i vår satsning på att minska klimatavtrycket samtidigt som efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn. Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har i byggskedet. Läs mer i den här artikeln.

I vår BiobetongTM har våra betongingenjörer optimerat betongrecepten och ersatt delar av cementmängden med beprövade, alternativa bindemedel.

En typisk svensk bostad byggd med Biobetong™ illustrerar detta framsteg på ett imponerande sätt. I en svensk typlägenhet som byggs med BiobetongTM, kan koldioxidbelastningen minskas med upp till 33 procent. Det är ett klart framsteg och en stor miljövinst. Se räkneexempel nedan: 

För att underlätta för våra kunder att göra medvetna beslut erbjuder våra säljare en smidig lösning: CO2-kalkylatorn. Med denna kalkylator kan våra säljare enkelt redovisa miljöpåverkan i anbudsskedet, vilket ger våra kunder den information de behöver för att göra hållbara val för sina projekt.

Kontakta våra säljare för mer information.

Läs mer om våra produkter

Länk till EPD:er


Ytterligare sätt att redan idag bygga betongens klimatpåverkan är att använda rätt betong på rätt plats och att bestämma mängden mellan slankare konstruktioner. Det handlar om resurseffektiv byggmaterialanvändning och att använda så lite material som möjligt för att nå avsedd funktion. Där klimatoptimering av en byggnad planeras i hela värdekedjan för att nyttja betongens potential till fullo och inte använda mer material än vad som behövs.

Det här gör vi för att minska vår egen miljöpåverkan