Biogasbyggprodukter

Rötkammare, mottagningstankar, bufferttankar och teknikhus

Biogasproduktion genom våtrötning finns i många olika affärsmodeller beroende på råvarutillgång och avsättning. De flesta projekt har stora olikheter vad gäller förutsättningar och därmed också specifika behov av lösningar. Precast Abetongs standardiserade elementsystem, som enkelt kan anpassas till dina förutsättningar, reducerar byggkostnaden. Vi levererar allt inom biogasanläggningens byggnadsdel: rötkammare, mottagningstankar, bufferttankar, teknikhus, rötresttankar, planlager och biofilter.

Rötkammare för små och stora volymer

Abetong Tank System är svaret på den lilla gårdens behov av rötkammare till den stora rötkammaren för industriell biogasproduktion. Med produkter som skapar volymer om 3 m³ till närmare 40 000 m³ står vi väl rustade för de olika projektens förutsättningar.

Kort byggtid

Förtillverkade elementlösningar ger snabba installationer av byggnadsdelen och tid kan fokuseras på övriga delar i biogasprojektet.

Effektiva taklösningar

Förutom betonglösningar med linersystem för gastäthet kan vi leverera skräddarsydda spänntakslösningar i pvc-folier. Tak till rötkammare kan utföras med inbyggd gasklocka, vilken kan buffra stora mängder biogas. Rör och maskinutrustning All utrustning för processen, t.ex. omrörning, rörstosar, skruvfästen, ankarskenor, fastplåtar, manluckor, förbereds via ingjutningsdetaljer på elementen i vår fabrik utifrån samordnad placering. Processutrustning kan även installeras i efterhand.

Kvalitet

Tillverkning sker industriellt och med rätt betong i stålformar. Kvalitetsarbetet är ständigt i fokus och Abetong är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Arkitektur för rötkammare

För att smälta in i landskapet kan biogasanläggningen vara nedgrävd eller motfylld. Den kan också vara beväxt för att på så sätt skapa en naturlig miljö. Betongelementens ytor kan levereras i ett flertal utföranden. 

Fredrik Carlsson

Säljare, Anläggningsprodukter

Jordberga biogasanläggning planlager.

Jordberga biogasanläggning rötresttankar.

Jordberga biogasanläggning teknikbyggnad.

Biogas, Vårgårda.

Biogas, Vårgårda.

Biogas, Vårgårda.

Biogas, Vårgårda.