Calle Cypriansen, planerare

"Jag tycker att det är roligt med ansvar och att känna att jag presterar så att mina kunder blir nöjda."

Calle Cypriansen jobbar som planerare på Abetongs fabrik i natursköna Kvicksund, cirka en och en halv mil utanför Eskilstuna. I fabriken arbetar nästan 100 personer. 

Beskriv kort vad du gör i ditt jobb

- Jag jobbar som finplanerare, för fyra produktionshallar i Kvicksundsfabriken. Det innebär i korthet att jag ansvarar för att planerade produktionstimmar och personalbehov stämmer överens.  Jag jobbar även med beräkningar av kostnader för betongelement, där det mesta sker via det program vi använder som heter Impact. 

- En annan sak jag jobbar med är optimering och det hänger ihop med att jag har lång erfarenhet från fabriken. Jag sitter med i fabrikens ledningsgrupp och har som uppgift att medverka till att fabriken optimeras på bästa sätt. 

Beskriv din utvecklingsresa på Abetong

- Jag började på Abetong som produktionsledare 2007, för en hall där vi tillverkade balkongplattor. Med tidens gång fick jag ansvar för fler och fler medarbetare, när det var som mest så ansvarade jag för 55 personer. Efter ungefär tio år som produktionsledare blev tjänsten som planerare ledig. Jag hade jobbat tight tillsammans med planeraren, så jag hade lite koll på processen. Jag fick det jobbet och har jobbat med det sedan dess. 

Vad jobbar du med just nu?

- Just nu jobbar jag med kostnadskalkyler på betongväggar till ett JM-projekt i Stockholm, Sofia Södra. Jag tar fram pris för väggarna som vår interna kund, marknadsavdelningen sedan får av mig. Priset inkluderar material och personalkostnader och vi inom produktion ska sedan leverera så bra väggar vi kan till dem. De säljer sedan väggarna vidare till slutkunden, som i det här fallet är JM. 

Vad är roligast att jobba med?

- Jag tycker att det är roligt med ansvar och att känna att jag presterar så att mina kunder blir nöjda. Det är roligt att ha kontakt med våra projektledare och att göra dem nöjda genom att lösa deras problem. Sedan tycker jag att det är väldigt roligt att går runt på fabriksgolvet och ”slänga käft” med de som jobbar där. Jag är där ute i stort sett varje dag för att kolla läget. Jag kan nog skryta med att jag kan namnet på alla som jobbar i fabriken. Jag har många kontaktytor; konstruktion, produktion, projektledare, byggarbetsplatser. 

När mår du som bäst, när är du som stoltast på jobbet?

- Jag trivs väldigt bra med mina kollegor, de jag sitter närmast rent fysiskt som får stå ut med min musiksmak hela dagarna, och även de jag jobbar tight med som har stor erfarenhet och mycket kunskap. Vi hjälps åt och man känner en trygghet i att få stöd om det behövs!

- Jag är nog oftast stolt över det jag gör, faktiskt. Jag är inte beroende av någon annan utan sköter mig själv och försöker göra mitt bästa i alla lägen. Även om jag gör i stort sett samma sak varje dag så trivs jag väldigt bra. Det är ändå utvecklande.

- Jag har varit med länge och byggt upp en stor kunskap och får därför många frågor från olika delar i organisationen. Jag känner mig stolt när jag kan besvara frågorna och hjälpa till att föra Abetong framåt. 

Vad anser du kännetecknar Abetong som företag?

- Abetong är ett stabilt företag med högt kundfokus till slutkund, från alla led! Skratt och skoj är ett dagligt inslag, förmodligen en av anledningarna till att jag trivs så bra som jag gör!

 

Här är en lista över lediga jobb