Falkenbergsfabriken

I Abetongs fabriker arbetar vi med att implementera Lean och vi har kommit långt i vår vision att bli kundens självklara val. Målet är att skapa en trivsam och säker arbetsplats för alla medarbetare genom gemensamma arbetsmetoder och ständiga förbättringar. Här får du arbeta på en arbetsplats med prestigelös kultur, där du har stor chans att påverka. Lagandan är stark och alla har en vilja att göra sitt bästa.

Alla Abetongs fabriker är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Produkterna tillverkas enligt de regler som gäller för CE-märkning och BBC-märkning. Några av våra vägledande principer är: Rent efter mig, Rätt från mig och Rätt utan risk. 

I fabriken finns flera olika områden som du kan arbeta inom.  Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet. Tillverkning av betongprodukter (formbygge, armering och gjutning) sker efter tillverkningsunderlag och instruktioner. Det är ett gediget hantverksarbete som utförs med stor noggrannhet och precision.

Du arbetar i ett team, där ni tillsammans arbetar för att nå de uppsatta målen. Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet.

I Falkenberg tillverkar vi huvudsakligen betongelement till flerbostadshus, dvs innerväggar, ytterväggar, balkongplattor och pelare. Vi levererar även målade/putsade väggar med eller utan fönstermontage. I dagsläget är vi cirka 90 anställda i fabriken. Fabriken ligger i Vinbergsheds industriområde, 5 minuters bilresa från Falkenbergs centrum och ett par minuter från E6. 

Projekt Trädhusen i Halmstad. Väggarna i grafisk betong är tillverkade i Falkenbergsfabriken. 

Kontaktuppgifter

Adress: Falkenbergsvägen 59, 311 50 Falkenberg, tel 0346-554 00

Ing-Marie Persson

Fabrikschef Falkenberg, tf produktionsledare Snickeri

Sean Casey

Fastighets- och underhållschef

Berith Samuelsson

Reception/administration

Petra Lundström

Produktionsledare Gjuthallar

Per Fernebrand

Produktionsledare Gjuthallar och Betongstation

Martin Pettersson

Kvalitetsansvarig

Mattias Wintvik

Produktionsledare Armering, Balkonghall och Färdigställning

Felix Johansson

Beredning/inköp och finplanering

Ingemar Johansson

Säljkontakt/grovplanering

Hör Mattias berätta om lean-arbetet i Falkenbergsfabriken

Så är arbetar vi med lean

Det är en bra mix av människor i fabriken

Jennie: En bra mix av människor

Ett varierande jobb

Ett varierande jobb