Hallstahammarfabriken

I våra fabriker arbetar vi med att implementera Lean och vi har kommit långt i vår vision att bli kundens självklara val. Målet är att skapa en trivsam och säker arbetsplats för alla medarbetare genom gemensamma arbetsmetoder och ständiga förbättringar. Här får du arbeta på en arbetsplats med prestigelös kultur, där du har stor chans att påverka. Lagandan är stark och alla har en vilja att göra sitt bästa.

Alla våra fabriker är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Produkterna tillverkas enligt de regler som gäller för CE-märkning och BBC-märkning. Några av våra vägledande principer är: Rent efter mig, Rätt från mig och Rätt utan risk. 

I fabriken finns flera olika områden som du kan arbeta inom. Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet. Tillverkning av betongprodukter (formbygge, armering och gjutning) sker efter tillverkningsunderlag och instruktioner. Det är ett gediget hantverksarbete som utförs med stor noggrannhet och precision.

Du arbetar i ett team, där ni tillsammans arbetar för att nå de uppsatta målen. Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet.

I Hallstahammar tillverkas enbart Plattbärlag. Dessa består av 45 - 70 millimeter armerad betong med ingjutna armeringsstegar som har en bärande funktion fram till dess att plattbärlaget är pågjutet till ett färdigt bjälklag. Plattbärlagets under-sida (taket) är gjutet mot stålform vilket garanterar släta ytor som kräver minimal efterbehandling. Översidan är krattad för god vidhäftning mot pågjutningen. 

Plattbärlag tillverkade i Hallstahammar monteras på en byggarbetsplats.

Kontaktuppgifter

Adress: Eriksbergsvägen 15, 734 92 Hallstahammar. Tel 0220-266 60