Årets Leanbyggare 2023 Precast Abetongs Vislanda H-fabrik

Heidelberg Materials Precast Abetongs H-fabrik i Vislanda har vunnit utmärkelsen Årets Leanbyggare 2023, ett pris som delas ut av Lean Forum.

– Nu är vi riktigt stolta, säger fabrikschef Paul Karlsson. Jag tror att alla anställda har blivit 10 centimeter längre i och med den här utmärkelsen. Det betyder mycket att bli sedd. Och så förstår alla hur duktiga vi är. 

Juryn, som menar att Vislanda H-fabriken i sitt Lean-arbete är ett föredöme för all projektdriven verksamhet, oavsett produktionsmiljö, har följande motivering till valet av vinnare: 

Med Lean-baserade verktyg förankrade i ett tydligt ledningssystem och en tydlig ledningsfilosofi knyter företaget ihop sin målbild och vision med ett aktivt, dagligt förbättringsarbete som över tid har gett tydliga, mätbara och redovisade effekter i produktivitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat. 
Genom digitalisering och inspirerande visualisering samt tränade och engagerade ledare har bolaget visat hur Lean gör skillnad 

De senaste årens Lean-arbete har bland annat resulterat i 100 procent fler riskobservationer, 200 procent fler förbättringar och 15 procent effektivare produktion.

Men fokus har inte legat på resultatet,  menar Paul Karlsson: 
– Det mest inspirerande under hela resan är att se enskilda individer växa. När de får släppa loss sin kreativitet, lösa problem och vara delaktiga i att utveckla sin egen arbetsplats så händer det mycket positivt, det är härligt att se. 

Samtliga fabriker inom Heidelberg Materials Precast Abetong arbetar enligt Lean principerna, men det är Vislanda H-fabriken, som startade först, som har kommit längst. Även inom övriga processer såsom, sälj, konstruktion, projektledning och stab jobbar man enligt principerna.

- Vi har införlivat Lean i vårt ordinarie ledningssystem och även skapat en intern Lean-utbildning, där vi årligen utbildar ca 25 medarbetare, säger vd Filip Sten. 


FAKTA Lean Forum Bygg
Lean Forum Bygg arbetar för att främja en positiv utveckling inom samhällsbyggandet. Genom tävlingen Årets Lean-byggare lyfter man fram förebilder som utmanar och inspirerar till ett mer effektivt, jämställt och hållbart byggande med hjälp av Lean-filosofi.