Kostall, Jordtorp, Färjestaden

Ägare: Bo Karlsson, Jordtorp, Färjestaden

Varmt lösdriftsstall för 230 kor.

Fribärande stålstomme, vägg mot pelare.

Johnny Eberhardsson, Kalmar

Försäljning/projektledning

Plats

Bo Karlsson ()

Ladda ner

Kostall, Jordtorp.

Kostall, Jordtorp4.

Kostall, Jordtorp3.

Kostall, Jordtorp.

Kostall, Jordtorp2.