Kvicksundfabriken

I Abetongs fabriker arbetar vi med att implementera Lean (enligt lean metodiken) och vi har kommit långt i vår vision att bli kundens självklara val. Målet är att skapa en trivsam och säker arbetsplats för alla medarbetare genom gemensamma arbetsmetoder och ständiga förbättringar. Här får du arbeta på en arbetsplats med prestigelös kultur, där du har stor chans att påverka. Lagandan är stark och alla har en vilja att göra sitt bästa.

Alla Abetongs fabriker är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Produkterna tillverkas enligt de regler som gäller för CE-märkning och BBC-märkning. Några av våra vägledande principer är: Rent efter mig, Rätt från mig och Rätt utan risk. 

I fabriken finns flera olika områden som du kan arbeta inom.  Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet. Tillverkning av betongprodukter (Formbygge, armering och gjutning) sker efter tillverkningsunderlag och instruktioner. Det är ett gediget hantverksarbete som utförs med stor noggrannhet och precision.

Du arbetar i ett team, där ni tillsammans arbetar för att nå de uppsatta målen. Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet.

I fabriken tillverkar vi produkter till flerbostadshus. Produktionen utgörs dels av inner- och ytterväggar i gråbetong och dels så kallade putsbärare – yttervägg med en extra lätt (XL) betongskiva som putsas i efterhand. Vi levererar även målade/putsade fasader med eller utan fönstermontage. Skalväggslinen installerades 1998. Skalväggen består av två tunna, 50 mm betongväggar som binds samman med armeringsstegar. De fylls sedan med betong på arbetsplatsen och gjuts ihop med övriga väggar och bjälklag. Utöver väggar tillverkas även balkongplattor i olika utförande, balkar och slakarmerade pelare.

I dagsläget är det cirka 100 medarbetare i fabriken. 

Fabriken ligger i Kvicksund, ett par mil från Västerås, ett par mil från Eskilstuna. Det ligger naturskönt vid Mälaren och erbjuder en härlig kontrast till pulsen i de större städerna runt omkring.

Kv Anisen i Stockholm. Inner- och ytterväggarna har tillverkats i Kvicksund. 

Kontaktuppgifter

Adress: S Kvicksundsvägen 9, 635 31  Kvicksund. Tel 016-42 85 00