Leveranssäkerhet som ger ekonomi i byggprojekten – industristomme i betong från Heidelberg Materials

Engagemang, kunskap och trygghet. Det är tre viktiga egenskaper som Joakim Sandberg, platschef på Byggmästar’n i Skåne, letar efter hos sina leverantörer. I samarbetet med Heidelberg Materials Precast Abetong har han funnit alla tre.

– Som platschef leder och fördelar jag arbetsuppgifterna ute i byggprojekten. Jag ansvarar för personal- och resursplanering, logistik, arbetsmiljö och en del inköp. En bra dialog med våra leverantörer är viktigt för att få flyt i projekten, säger Joakim Sandberg.

Hög leveranssäkerhet
– Med Heidelberg Materials Precast Abetong har vi byggt upp en relation där jag vet att de levererar rätt produkter med bra kvalitet i rätt tid. Den leveranssäkerheten är avgörande för att få med sig ekonomin i projekten. De är också måna om att dela med sig av sina expertkunskaper för att hitta bästa lösningarna i varje projekt. Det ger en extra trygghet för mig i min roll.

Byggmästar’n i Skåne är ett familjeägt företag som grundades 1993, och idag 30 år senare har de vuxit till cirka 300 anställda. Verksamheten är främst inriktad på entreprenad, byggservice och projektutveckling.

Prefabricerad betongstomme
Ett av de senaste projekten där Heidelberg Materials Precast Abetong har levererat betongstommen till Byggmästar’n i Skåne är den nya verkstadsdelen på Börjessons Lastbilar i Östra Ljungby som stod klar för inflyttning i januari 2023. Tillbyggnaden var totalt på cirka 1100 m2 och Heidelberg Materials stod för leverans och montage av plintar, pelare, håldäck och väggelement. 

– Samarbetet med Heidelberg Materials Precast Abetong och deras projektledare Kevin Tran har fungerat väldigt bra. Han har funnits med från ax till limpa, satt sig in i detaljer och gett snabb och tydlig återkoppling på de frågor som dykt upp under projektets gång, säger Joakim Sandberg och avslutar:

– Det är tacksamt med väletablerade kontakter som man vet fungerar och levererar vad de lovat. Det gör ju att man kommer tillbaka för fler samarbeten i framtiden.