Lisa – ny chef på slipersfabriken i Vislanda

Lisa Conradsson Hult har tillträtt som fabrikschef på Heidelberg Materials Precast Abetongs slipersfabrik i Vislanda. Lisa kommer närmast från Volvo CE i Braås, där hon arbetat i olika ledande positioner sedan 2018. Med en passion för lean och allas delaktighet ska hon nu leda fabriken mot en spännande framtid.

–  Jag ser fram emot att få jobba med teamet på slipersfabriken och att utveckla verksamheten vidare, säger Lisa. Jag ser det här som ett viktigt uppdrag inte bara inom Heidelberg Materials utan också för orten Vislanda, där vi är en stor arbetsgivare. 

Slipersfabriken har gedigna utmaningar den närmaste tiden. I mitten av 2023 tecknade Heidelberg Materials ett ramavtal med Trafikverket. Det sträcker sig över fyra år och gäller leverans av 150 000 huvudspårsliprar till Malmbanan. Tillverkningen påbörjades under hösten 2023 och den första leveransen sker i slutet av mars 2024. Vid samma tid vann företaget ytterligare en upphandling med Trafikverket. Det gäller tillverkning och lagerhållning av 14 000 löpmeter växelsliprar i Vislanda.

Parallellt med detta ska ny produktionsutrustning för slipers installeras i fabriken under sommaren 2024.  

- Jag ser fram emot att få arbeta med strategi och planering, men framför allt med engagerade människor. 

Med sin erfarenhet inom Lean från Volvo CE , kan Lisa medverka till att fabriken även tar nästa steg i den förbättringsresa som man påbörjade för några år sedan.  

- För mig är det viktigt att nå framgång tillsammans med medarbetarna. Att arbeta teambaserat för att nå bästa resultat tror jag är en nyckelfaktor.

På frågan om vad hon brinner mest för så säger hon; att få arbeta med processer, struktur och människor, att få alla att förstå sin del i det fortsatta förbättringsarbetet och inom flödet, och att vi alla är viktiga spelare för att nå våra mål på fabriken.

Lisa bor med man och två barn i Växjö. Hon har en bakgrund inom Dackegymnasterna där hon både tävlat själv och varit ledare. Numera blir det mest träning i hemmagymmet samt deltagande i barnens aktiviteter. 

Fotnot
I slipersfabriken i Vislanda har man tillverkat drygt 12 miljoner sliprar sedan fabriken etablerades 1957. I fabriken arbetar cirka 100 personer. Här tillverkas förutom sliprar även pelare, balkar, väggelement och bassängelement. 
 

Våra fabriker

Läs om våra sex fabriker här
Lisa Conradsson Hult

Lisa Conradsson Hult.