Preconform - projektanpassade betongelement

Preconform kallar vi vårt stomsystem, där vi konstruerar, tillverkar och transporterar projektanpassade betongelement som du sedan monterar med egen personal. Systemet är mycket flexibelt och uppbyggt av betongelement som var för sig har starka egenskaper. Preconformsystemet förenar det bästa hos prefabricerade och platsgjutna betongstommar. Resultatet blir en snabbmonterad betongstomme med god totalekonomi och hög kvalitet.
Ett exempel är våra plattbärlag och skalväggar. I samverkan med pågjutning ger dessa stomkomponenter stora möjligheter att på ett enkelt sätt lösa många konstruktiva problemställningar. Dessutom har plattbärlagen sådan ytfinish att du kan måla direkt utan spackling. Ett annat exempel är de isolerade fasadytterväggarna, konstruerade för att bära puts eller en strukturmålning.

Betongelement anpassade till aktuellt projekt

Plattbärlag, skalväggar och fasadytterväggar kompletteras med massiva väggelement, balkongplattor, pelare, balkar, hissgropar och hisstoppar. Samtliga betongelement är anpassade till aktuellt projekt med hög måttnoggrannhet. Detta gäller allt från håltagningar till ingjutning av elinstallationer av olika slag.

Betongelementen levereras till byggarbetsplatsen färdiga för montage. Innan leverans sker har vi levererat kompletta montageritningar med erforderliga detaljskisser samt armeringsspecifikationer för den platsmonterade kompletteringsarmeringen. Vi erbjuder även din personal montageutbildning och bistår också med montagesupport under monteringsfasen.

Våra betongelement är byggvarudeklarerade enligt BVD3. Samtliga är också registrerade på SundaHus och Byggvarubedömningen. 

I vår Biobetong har våra betongingenjörer optimerat betongrecepten och ersatt delar av cementmängden med beprövade, alternativa bindemedel. I en svensk typlägenhet som byggs med Abetongs Biobetong, kan koldioxidbelastningen minskas med hela 22 procent. Det är ett klart framsteg och en stor miljövinst.

Läs mer här

Betongstommen på Kv Solberget växer fram

Se filmen om Preconform - projektanpassade betongelement