Sara Rydström, statiker

 "Mina arbetsuppgifter är utmanande och utvecklande och jag har omtänksamma kollegor"

Sara Rydström arbetar som statiker inom Heidelberg Materials Precast Abetong, division Hus. Hon har en Licentiatexamen i tillämpad Matematik. 

Hej Sara, kan du beskriva hur en vanlig dag på jobbet kan se ut för dig?

- Typiska arbetsuppgifter en arbetsdag är att bestämma vilka laster som påverkar en byggnad. En last kan till exempel vara personer och inredning vars storlek beror på vilken typ av verksamhet som ska finnas i byggnaden, kontor, bostäder eller affärslokaler. Andra laster kan vara snö och vind. Dessa laster beror på vart byggnaden är belägen, hur terrängen ser ut runt omkring och vilken geometri byggnaden har. Byggnaden dimensioneras för olika kombinationer av laster, där sannolikheten att en viss last inträffar och säkerheten i hur noggrant man kan bestämma lastens storlek viktas.

När det gäller höga bostadshus, är det viktigt med totalstabiliteten. Brister det i något som har med den grundläggande stabiliteten, statiken, att göra, så kan det bli stora skador. Därför kräver dessa projekt stor noggrannhet i alla led.

En stor del av arbetet består också i att dimensionera byggelementen för hantering i fabrik och under själva byggskedet. 

Vad gjorde du innan du kom till Precast Abetong?

- Jag har jobbat med statik tidigare på två olika företag i Växjö. Innan dess sysslade jag med matematik på Linneuniversitetet. Min bakgrund är alltså inte direkt den typiska här för jag har ingen erfarenhet från betong tidigare. 

Hur skulle du beskriva Precast Abetong som arbetsplats?

- Det är en arbetsplats med mycket engagemang, kunskap och erfarenhet. Här på Växjökontoret har vi en väldigt trivsam kontorsmiljö i fina lokaler. Jag uppskattar att vi inte sitter i ett öppet landskap utan att det finns möjlighet att sitta i lugn och ro, samtidigt som det alltid finns kollegor att diskutera med. Vi jobbar som ett lag.

Hur trivs du på jobbet? 

- Jag trivs väldigt bra. Mina arbetsuppgifter är utmanande och utvecklande och jag har omtänksamma kollegor. Vi tar hand om varandra och ställer upp för varandra.

När är jobbet som bäst?

- På morgonen med en bunt beräkningar, en kopp kaffe och flow! 

 

Här hittar du en lista över lediga jobb.