Vislanda S-fabriken

I våra fabriker arbetar vi med att implementera Lean och vi har kommit långt i vår vision att bli kundens självklara val. Målet är att skapa en trivsam och säker arbetsplats för alla medarbetare genom gemensamma arbetsmetoder och ständiga förbättringar. Här får du arbeta på en arbetsplats med prestigelös kultur, där du har stor chans att påverka. Lagandan är stark och alla har en vilja att göra sitt bästa.

Alla våra fabriker är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Produkterna tillverkas enligt de regler som gäller för CE-märkning och BBC-märkning. Några av våra vägledande principer är: Rent efter mig, Rätt från mig och Rätt utan risk. 

I fabriken finns flera olika områden som du kan arbeta inom. Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet. Tillverkning av betongprodukter (formbygge, armering och gjutning) sker efter tillverkningsunderlag och instruktioner. Det är ett gediget hantverksarbete som utförs med stor noggrannhet och precision.

Du arbetar i ett team, där ni tillsammans arbetar för att nå de uppsatta målen. Arbetet genomsyras av stort fokus på kvalitet och säkerhet.

I S-fabriken tillverkar vi huvudspårsliprar, växelsliprar, pelare, balkar (slaka, samt förspända)  väggelement, bassängelement samt skalväggar. I dagsläget är vi cirka 100 anställda i fabriken. 

 

Reningsverk Ullared, tanksystem Precast Abetong

Reningsverk i Ullared. Bassängelementen är tillverkade i Vislanda S-fabriken.

En kort presentation av tillverkningen

Tillverkningen vid Vislanda S - en kort beskrivning

Tillverkning på Vislanda S - en kort presentation

Så här jobbar vi med Lean i fabriken

Så här jobbar vi med Lean i Vislanda S-fabriken

Så här jobbar vi med Lean i fabriken

Kontaktuppgifter

Adress: Vislanda S, Hästhagen 2, 342 52  Vislanda, tel 0472-486 00