Pelare och balk för bostadsstommar

Som en av få tillverkare producerar vi förespända betongbalkar och pelare för att använda i garagekonstruktioner och gårdsbjälklag. I detta sammanhang har betongen stora fördelar genom sin tålighet och hållbarhet.

Tack vare möjligheterna till stora spännvidder kan pelarna i garaget stå glest och därmed ge maximal yta för parkering. Bjälklagen utgörs av HD/F som läggs på soffbalkar och som bärs upp av pelare.

Läs mer om stommar till industribyggnader