Abetongs flexibla tanksystem effektiv lösning för landets VA-anläggningar

En växande befolkning och utslitna anläggningar gör att behovet av en upprustad VA-infrastruktur är stort i hela Sverige. Med lång erfarenhet av att leverera säkra och väl beprövade konstruktioner för VA-system är Abetong med och löser de utmaningarna.

Många kommuners VA-anläggningar byggdes under 1950- 60- och 70-talen och har därför börjat nå sin tekniska livslängd med stora renoveringsbehov som följd. På orter med stor inflyttning måste reningsverken även kunna ta emot ökade mängder avloppsvatten, vilket kräver om- och nybyggnationer.

En annan faktor som kommer att driva på investeringarna i VA-infrastrukturen både för offentlig sektor och inom industrin är en kommande uppdatering av EU.s avloppsdirektiv som troligen kommer innebära skärpningar när det gäller exempelvis klimatpåverkan och kväveutsläpp vid avloppsrening.

Abetongs system ger flera fördelar

Abetong har mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem med betongtankar på volymer från 3 m3 upp till hela 35000 m3.

– Hög kvalitet, minimalt underhåll och lång livslängd i kombination med korta byggtider ger våra kunder en god totalekonomi i sina investeringar. Vi levererar tankar för de flesta användningsområden, exempelvis till reningsverk, men även för dricksvattenreservoarer och andra typer av bassänger, säger Fredrik Carlsson, säljare på Abetong.

När Nynäshamns reningsverk uppför en ny anläggning för biologisk rening har Abetong fått uppdraget av PEAB att leverera och montera fyra stycken 6 meter höga tankar. Projektet, som beräknas stå klart under inledningen av 2023, fördubblar reningskapaciteten och tar höjd för ett växande invånarantal under kommande år.

 

Ett annat aktuellt exempel är Trelleborgs Hamn som bygger ett reningsverk för att ta emot avloppsvatten från fartyg, som enligt lag numera måste tömmas i hamn. Hamnen tar emot cirka 400 m3 avloppsvatten per dygn.

– Vi på Abetong ansvarar för konstruktion, tillverkning och montage av en lite mindre fyrkantig tank och en rund tank på 810 m3 samt en teknikbyggnad som byggs på den fyrkantiga tanken, säger projektledare Petra Boström.

Läs mer om våra tanksystem här

Länk till kontaktuppgifter
 

Än så länge heter vi Abetong, men du kommer snart att möta oss i en ny skepnad, då vi byter namn till Heidelberg Materials. Samma kunnande, erfarenhet och kompetens, men i en starkare position att driva arbetet för ett hållbart samhällsbyggande, och en hållbar framtid.

Fredrik Carlsson

Säljare, Tanksystem, Anläggningsprodukter