Undvik kostnadsdrivare när du utformar betongstommen

Rätt val gör stor skillnad. 11 enkla steg till en bättre produktionsekonomi när du utformar husstommar. 

Med relativt enkla medel går det att undvika många dyra lösningar när betongstommen utformas. Genom att tänka efter före och göra medvetna val skapar du positiva effekter i flera led. Hur betongstommen utformas påverkar priset i stor grad. En utformning med många små betongelement och mycket detaljer leder till högre produktionskostnader och dyrare montage. Större betongelement är oftast enklare och mer tidseffektiva att montera än små betongelement. 

Medvetna val kan göra stor skillnad vid isolering

När det gäller isolering så kan medvetna val göra stor skillnad. Om du minskar väggtjockleken genom att välja en tunnare isolering med samma isoleringsförmåga, får du en större uthyrningsbar yta där merkostnaden är klart mindre än vad marknaden betalar för den ökade ytan. Många uppskattar även en mer estetiskt tilltalande utformning med slankare fönstersmygar och dörrar. Väggtjockleken är särskilt tänkvärd i lägen där bygglov och tomt begränsar byggnadens yttermått, till exempel vid förtätningar, men där man vill maximera den säljbara eller uthyrningsbara ytan. 

I en situation där bygglovet och tomten begränsar byggnadens yttermått finns en god ekonomi att minska väggtjocken och välja en ökad isoleringskvalitet.

Ett räkne-exempel: 

   

Minskad väggtjocklek

80 mm

Merkostnad fasadvägg

300 kr/m2 ger ca 12000 kr/m2 BOA

Försäljningspris bostadsrätt

30 000-80 000 kr/m2 BOA beroende på stad och läge

Det tillsammans med de andra tipsen som finns samlade i figuren är tydliga exempel på saker du tjänar på att ta med i beräkningarna redan från början.

En smart ritad betongstomme god grund för ett kostnadseffektivt bygge 

En smart ritad betongstomme med stora betongelement lägger en god grund för ett kostnadseffektivt bygge. Och tvärtemot vad många kanske tror så skapar dessutom de här medvetna valen utrymme att ge husen en unik karaktär och personlig prägel. De pengar du sparar in genom att undvika kostnadsdrivare när det gäller produktion och montage av betongstommen kan du i stället lägga på exempelvis en utsmyckad fasad eller något annat som får byggnaden att sticka ut i mängden. Och med dagens moderna plattbärlag får du enastående möjligheter att skapa vackra och innovativa huskroppar för trivsamma boendemiljöer både interiört och exteriört.

Läs mer om plattbärlag här. 

Diskutera med oss i tidigt skede

Många av våra kunder uppskattar att bolla de här frågorna med oss på Abetong i ett tidigt skede. Den kunskap vi sitter på blir ett viktigt verktyg i processen. Vi för ofta en dialog med arkitekten kring generella frågor som höjder, längder, storlekar och fogar inför ett byggprojekt. Dialogen i ett tidigt skede gynnar både oss och kunden. Vi kommer tillsammans fram till de bästa lösningarna för projektet redan från början. Detta tillsammans med en bra planering i projektering och produktion ger ett bra flyt och bästa ekonomi i ditt byggprojekt.

Du kan också välja att bygga med ett ännu mer hållbart alternativ, vår klimatförbättrade betong, Biobetong, som ger lägre koldioxidbelastning. I en svensk typlägenhet som byggs med BiobetongTM, kan koldioxidbelastningen minskas med hela 33 procent.

Läs mer om Biobetong här.