Flexibla tanksystem effektiv lösning för landets VA-anläggningar

En växande befolkning och utslitna anläggningar gör att behovet av en upprustad VA-infrastruktur är stort i hela Sverige. Med lång erfarenhet av att leverera säkra och väl beprövade konstruktioner för VA-system är Heidelberg Materials Precast Abetong med och löser de utmaningarna.

Många kommuners VA-anläggningar byggdes under 1950- 60- och 70-talen och har därför börjat nå sin tekniska livslängd med stora renoveringsbehov som följd. På orter med stor inflyttning måste reningsverken även kunna ta emot ökade mängder avloppsvatten, vilket kräver om- och nybyggnationer.

En annan faktor som kommer att driva på investeringarna i VA-infrastrukturen både för offentlig sektor och inom industrin är en kommande uppdatering av EU.s avloppsdirektiv som troligen kommer innebära skärpningar när det gäller exempelvis klimatpåverkan och kväveutsläpp vid avloppsrening.

System som ger flera fördelar

Heidelberg Materials Precast Abetong  har mer än 40 års erfarenhet av att konstruera och bygga prefabricerade tanksystem med betongtankar på volymer från 3 m3 upp till hela 35 000 m3.

– Hög kvalitet, minimalt underhåll och lång livslängd i kombination med korta byggtider ger våra kunder en god totalekonomi i sina investeringar. Vi levererar tankar för de flesta användningsområden, exempelvis till reningsverk, men även för dricksvattenreservoarer och andra typer av bassänger, säger Fredrik Carlsson, säljare.

När NCC nu uppför ett nytt reningsverk åt Enköpings kommun har Precast Abetong fått uppdraget att leverera och montera tre stycken biobassänger med en höjd på 6 meter. Projektet, som beräknas stå klart i mitten av 2027, tar höjd för ett växande invånarantal. Kommunen räknar med att växa till cirka 60 000 invånare 2040 och det nya reningsverket ska klara att möta den tillväxten.

Ett annat aktuellt exempel är PreZero Sverige, som har fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar, och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner.

– Vi har levererat tre tankar till återvinningsanläggningen i Forsbacka, två runda och en rektangulär, berättar Fredrik Carlsson.

Läs mer om våra tanksystem här.

Länk till kontaktuppgifter

Fredrik Carlsson

Säljare, Anläggningsprodukter