Heidelberg Materials tar stort miljökliv framåt - lanserar plattbärlag i Biobetong IV

Heidelberg Materials Precast Abetong befäster sin position som en av marknadens ledande leverantörer av klimatförbättrade betongelement. Nu lanserar företaget plattbärlag som uppfyller den högsta nivån i Svensk Betongs vägledning. Det innebär mer än 40 procents minskad klimatpåverkan jämfört med branschens typvärde.

–  Betongindustrin är idag en koldioxidintensiv bransch där cementproduktionen står för de absolut största utsläppen. Med vår Biobetong™ har vi länge legat i framkant när det gäller produktion av klimatförbättrade betongelement. Vi har minskat klimatpåverkan steg för steg genom att ersätta alltmer av cementen med masugnsslagg som alternativt bindemedel, berättar Stefan Östman, som leder arbetet med Biobetong™ inom Heidelberg Materials.

Tydligt för kunderna
I branschorganisationen Svensk Betongs vägledning för klimatförbättrade produkter finns det fyra nivåer. Nivåerna motsvarar en minskning av CO2-avtrycket med 10, 20, 30 samt 40 procent eller mer jämfört med en så kallad branschreferens eller typvärde. För enkelhets skull använder Heidelberg Materials samma nivåer för att visa kunderna hur mycket klimatpåverkan minskar med Biobetong™.

Biobetong™ når högsta nivån
– Efter en rad fullskaliga tester med nya betongrecept i produktion har vi nu nått hela vägen fram till nivå fyra. Plattbärlagen är den första produkten vi erbjuder i Biobetong IV™ och där står vi redo att leverera i nya projekt, säger Stefan Östman och fortsätter:

– Sedan Svensk Betongs vägledning introducerades 2018 har det hänt en hel del. Framförallt under de senaste åren har det tagit fart och byggbranschen kravställer idag utifrån nivåerna i vägledningen. Våra produkter med tydligt minskat klimatavtryck är en stor konkurrensfördel och på sikt en förutsättning för att ta hem nya affärer.

Exempel plattbärlag


Fakta - fördelar med plattbärlag
Plattbärlag Biobetong IV™ uppfyller klimatförbättrade plattbärlag nivå 4 i Svensk Betong Vägledning Klimatförbättrad betong utgåva 2.0

Fördelar mot platsgjutet:
●    Kortare byggtid
●    Bättre måttnoggrannhet, (elementmått, ingjutningsgods)
●    Ytfinish
●    Renare arbetsplats, bra och säker arbetsmiljö

Fördelar mot helprefab:
●    Platsgjutna konstruktionslösningar
●    Ljud (mot HDF), lägre krav på detaljlösningar
●    Lägre bygghöjd
●    Enklare infästning av balkonger
●    Formfrihet, plattbärlagen är enkla att anpassa geometriskt

Fördelar mot andra leverantörer:
●    Möjlighet att vara med och påverka i tidiga skeden (konstruktiva lösningar, förenklingar)
●    Mycket bra miljöprestanda tack vare BiobetongTM
●    Stor kompetens som bidrar med effektiva tekniska lösningar 
●    Stöd i hela projektet tack vare vår utsedda, ansvariga projektledare
 

Magnus Fridvall

Magnus Fridvall

Chef Produkt- och marknadsutveckling