Bjälklagselement - plattbärlag

Plattbärlag för bästa resultat

Grundutförande av Plattbärlag

Plattbärlag är en 45 millimeter tjock armerad betongplatta med ingjutna stegar som bär plattbärlaget i montagestadiet till dess att plattan är pågjuten till ett färdigt bjälklag. Plattbärlagets tjocklek kan ökas till 70 mm vid krav på högre exponeringsklasser i t.ex. garagemiljö. 

Plattbärlaget läggs på bockryggar och pågjuts på plats. Plattbärlaget är som regel färdigarmerad i huvudriktningen och behöver vid behov endast kompletteras med armering i sekundärriktningen. Översidan är grovt krattad för bästa vidhäftning mot pågjutningen.

Mycket god miljöprestanda

Som standard tillverkas alla våra plattbärlag i Biobetong III, vilket motsvarar klimatförbättrad betong nivå 3. Som tillval kan vi erbjuda plattbärlag med Biobetong IV vilket motsvarar branschens bästa klimatförbättrade betong, nämligen nivå 4. Det innebär hela 40% CO2 reduktion jämfört med branschens referensvärde, och är ett stort steg framåt på vägen mot klimatneutrala betongelement.

Läs mer om Biobetong här.

Referens: Svensk Betong Vägledning Klimatförbättrad betong utgåva 2.0

Målningseffektivitet - minimalt med förarbete

Tack vare en mycket modern tillverkning är plattbärlagets yta (innertaket) klart för målningsbehandling och kräver minimalt med förarbete. Det sparar tid för målningsentreprenören.

Kundanpassat utförande med flexibel geometri

Plattbärlagen kan tillverkas med en mycket flexibel geometri och levereras med takdosor, elgenomföringar, ventilationsstosar, ventilationsmuffar och skyddsräckesfästen. Likaså finns möjligheten att göra runda eller fyrkantiga hål och urtag.

Fördelar med plattbärlag

Mot platsgjutet:

 1. Kortare byggtid

 2. Bättre måttnoggrannhet, (elementmått, ingjutningsgods)

 3. Ytfinish

 4. Renare arbetsplats, bra och säker arbetsmiljö

 5. Man slipper stillastående formpark som kostar (vid punkthus)

 6. Kortare effektiv krantid

Mot helprefab:

 1. Platsgjutna konstruktionslösningar

 2. Ljud (mot HDF), mindre krav på detaljlösningar

 3. Lägre bygghöjd

 4. Installationer, genomföringar

 5. Enklare infästning av balkonger

 6. Formfrihet, plattbärlagen är enkla att anpassa geometriskt

Mot andra leverantörer:

 1. Hög måttnoggrannhet tack vare laser

 2. Marknadens bästa kantplåt, (stabil, bäst ihop med RFP, inga stansade hål där de inte behövs)

 3. Möjlighet att vara med och påverka i tidiga skeden (konstruktiva lösningar, förenklingar)

 4. Mycket bra miljöprestanda tack vare BiobetongTM

 5. Stor teknisk kompetens tack vare in-house projektering

 6. Stöd i hela projektet tack vare vår utsedda, ansvariga projektledare

Läs om våra stomsystem här

Alla våra plattbärlag tillverkas i klimatförbättrad betong

Alla våra plattbärlag tillverkas i klimatförbättrad betong

Plattbärlag från Heidelberg Materials Precast Abetong

Plattbärlag.