Bjälklagselement - plattbärlag

Plattbärlag BiobetongTM

Plattbärlag BiobetongTM består av 45-70 millimeter armerad BiobetongTM med ingjutna armeringsstegar som har en bärande funktion fram till dess att plattbärlaget är pågjutet till ett färdigt bjälklag. Plattbärlagets under-sida (taket) är gjutet mot stålform vilket garanterar släta ytor som kräver minimal efterbehandling. Översidan är krattad för god vidhäftning mot pågjutningen.

Plattbärlag BiobetongTM uppfyller klimatförbättrade plattbärlag nivå 3.*)

Plattbärlaget läggs på bockryggar och pågjuts på plats för konstruktiv samverkan. Plattbärlaget är som regel färdigarmerad i huvudriktningen och behöver vid behov endast kompletteras med armering i sekundärriktningen.

Plattbärlagen levereras färdiga med takdosor, elgenomföringar, ventilationsstosar, ventilationsmuffar och skyddsräckesfästen. Likaså finns möjligheten att göra hål och urtag i runt eller fyrkantigt utförande.'

*) Svensk Betong Vägledning Klimatförbättrad betong utgåva 2.0

Fördelar

Mot platsgjutet:

 1. Kortare byggtid
 2. Bättre måttnoggrannhet, (elementmått, ingjutningsgods)
 3. Ytfinish
 4. Renare arbetsplats, bra och säker arbetsmiljö
 5. Man slipper stillastående formpark som kostar (vid punkthus)
 6. Kortare effektiv krantid

Mot helprefab:

 1. Platsgjutna konstruktionslösningar
 2. Ljud (mot HDF), mindre krav på detaljlösningar
 3. Lägre bygghöjd
 4. Installationer, genomföringar
 5. Enklare infästning av balkonger
 6. Formfrihet, plattbärlagen är enkla att anpassa geometriskt

Mot andra leverantörer:

 1. Hög måttnoggrannhet tack vare laser
 2. Marknadens bästa kantplåt, (stabil, bäst ihop med RFP, inga stansade hål där de inte behövs)
 3. Möjlighet att vara med och påverka i tidiga skeden (konstruktiva lösningar, förenklingar)
 4. Mycket bra miljöprestanda tack vare BiobetongTM
 5. Stor teknisk kompetens tack vare in-house projektering
 6. Stöd i hela projektet tack vare vår utsedda, ansvariga projektledare