Hallbyggnader

Abetongs hallbyggnader är inga vanliga "standardhallar". Det som utmärker Abetongs hallbyggnader är flexibilitet, både vad avser användningsområde och utseende. Det kan gälla oisolerade byggnader för maskinförvaring och kallager eller isolerade byggnader för gårdsverkstad eller varmlager. Kanske krävs en byggnad dimensionerad för löslagring av till exempel spannmål. Samtidigt vill de flesta ha en byggnad som estetiskt passar in i gårdsmiljön.

Tillsammans med vår säljare utformar du byggnaden efter egna förutsättningar och önskemål. Med Abetongs breda erfarenhet när det gäller tillverkning av byggelement och hallbyggnation tillvaratar vi prefabriceringens möjligheter till god byggekonomi.

Våra byggnader medger olika grad av egen arbetsinsats allt efter önskemål och möjlighet.Abetongs hallbyggnader levereras ofta som byggsats vilket innebär att vi levererar en stomrest byggnad och en komplett materialsats som kunden monterar i egen regi. Om du vill ha en komplett färdig byggnad levererar vi naturligtvis detta också. Oavsett vilken omfattning du väljer har du alltid fullt stöd och support av våra projektledare under hela byggprocessen.

I Abetongs leveranser ingår alltid kompletta ritningar, bygghandlingar och övriga anvisningar för uppförandet.

Bra länkar:

Bildgalleri