Innerväggar i prefab betong

Innerväggar i betong har många fördelar såsom god ljudreduktion och bra brandmotstånd. Vi tillverkar såväl skalväggar som massivväggar att använda som innervägg. Våra innerväggar kan tillverkas i Biobetong för att minska CO2 belastningen i projektet.

Läs mer om Biobetong här. 

Massiva väggar

En massiv vägg kan användas som lägenhetsskiljande vägg, i hisschakt eller som yttervägg att komplettera på plats med isolering och puts. Väggen kan utföras i olika tjocklekar, höjder och längder. Väggen kan levereras med färdiga elinstallationer och urtag för dörrar och fönster. Massiv väggen kan också dimensioneras för att klara jordtryck och användas som motfylld vägg i t.ex. garage.

Teknisk information och detaljer

Se produktblad.

El

I massiva element är det möjligt att gjuta in eldosor, rörutlopp elcentraler mm. Elen ritas in av elprojektören med hjälp av elnycklar på en planritning. En elnyckel är kombination av t ex en eller flera eldosor och ett antal vp-rör som ansluter eldosorna med varandra och  till väggens överkant. På planen representeras kombinationen av ett nummer i en cirkel. Kombinationen placeras där linjen från cirkeln ansluter till väggen. Vi har 162 stycken kombinationer som standardnycklar som är grupperade utefter vilken typ av bjälklag som används samt hur högt eldosorna er placerad från golv.

Skalväggar

Skalväggen förenar snabbheten i Prefab med platsgjutningens konstruktiva fördelar. En platsgjuten vägg kan bytas ut mot en skalvägg utan att stommen behöver projekteras om. Skillnaden är att du sparar mycket tid på byggarbetsplatsen.

Skalväggen är i grunden en färdigarmerad betongform som gjuts i med betong på byggarbetsplatsen. Den består av två betongsskivor som är sammanbundna med armeringsstegar. Skalväggen kan levereras med färdiga dörrurtag, ingjutningsgods och eldosor.

Skalväggar består av två 50 - 70 millimeter tjocka betongskivor, förbundna med ingjutna armeringsstegar. Båda väggsidorna är gjutna mot stålform vilket garanterar släta ytor som kräver minimal efterbehandling. Väggarna färdiggjuts på plats för konstruktiv samverkan.  

Väggen är som regel färdigarmerad och endast ett armeringsnät behöver vid behov tillföras i skarven. Littererade montageplaner och en väl illustrerad Montagehandbok underlättar såväl planering av montageordning som förberedelser och utsättning före montage.

Skalväggen levereras färdiga med eldosor, VP-rör, elcentraler, räckesfästen, ankarskenor och förtagningslister. Likaså finns möjligheten att göra hål och urtag i runt eller fyrkantigt utförande.Tillsammans med plattbärlag så får man ett flexibelt stomsystem, som förenar prefab-byggandets snabbhet och det platsgjutna alternativets konstruktiva fördelar.

Skalväggar kan användas på de flesta ställen där det är projekterat med platsgjutna väggar. Begränsningar finns vid hårt utnyttjade väggskivor eller flaggor.

Leverans och montering

En billast rymmer cirka 120–140 m². Normal montagetid för två man är två till tre timmar. Väggen är förberedd med ingjutna skruvfästen för två väggstag. Förberedelse för och montage av skallväggar finns utförligt beskrivet i våra montageanvisningar för plattbärlag och skalväggar.

Fördelar med skalväggar:

Jämfört med platsgjutet:

Jämfört med helprefab:

Fördelar med våra skalväggar:

Teknisk information och detaljer

Se produktblad och detaljritning

El

I skalväggar är det möjligt att gjuta in eldosor, rörutlopp elcentraler mm. Elen ritas in av elprojektören med hjälp av elnycklar på en planritning. En elnyckel är kombination av t ex en eller flera eldosor och ett antal vp-rör som ansluter eldosorna med varandra och  till väggens överkant. På planen representeras kombinationen av ett nummer i en cirkel. Kombinationen placeras där linjen från cirkeln ansluter till väggen. Vi har 162 stycken kombinationer som standardnycklar som är grupperade utefter vilken typ av bjälklag som används samt hur högt eldosorna er placerad från golv.

Läs om våra stomsystem här