Linder Aluminiumbåtar väljer hållbart och underhållsfritt

Sveriges största småbåtstillverkare Linders Aluminiumbåtar i Tingsryd har satsat 100 procent på betong i sina industrilokaler.

– Betong har många fördelar, det är ett bestående material och det kräver inget underhåll. Abetong är bra att jobba med, de är seriösa och man kan alltid lita på dem, säger Lars-Göran Linder, vd och grundare.

Linder Aluminiumbåtar har 33 anställda och ägs och drivs av Lars-Göran och döttrarna Jessica och Cecilia, alla med efternamnet Linder. Företaget är störst i Sverige på småbåtssidan med en tillverkning på 2 200 fritidsbåtar om året, där alla delar tillverkas i samma fabrik i  Tingsryd.

Det stora uppsvinget fick företaget på 80-talet när kanotboomen nådde Sverige. Alla skulle paddla kanot och Lars-Göran Linder började tillverka kanoter i det nya materialet aluminium. Idag har kanoten fått stå tillbaka för båtarna och bara en tiondel av produktionen är numera kanoter. Det som gör Linder Aluminiumbåtar unika är metoden att sträckforma fram båthalvor som sedan skruvas ihop. Det ger de färdiga båtarna en mjukare och tilltalande form. Den metoden är de ensamma om i världen på småbåtar.

Samma krav som familjen Linder ställer på materialet i sina båtar ställer de också på de egna produktionslokalerna. Därför är allt till 100 procent byggt i betong av Abetong. 

– Den första fabriken här utmed genomfartsvägen i Tingsryd byggde vi 1990. Idag kan man inte se vilken del som har nästan 30 år på nacken och vilken del som är nybyggd, säger Lars-Göran Linder och blickar upp mot betongspanten i en äldre delen.

Totalt har Abetong byggt 5000 kvadratmeter produktionsyta i 4 etapper, den senaste 2015. Och mer kommer det att bli. Företaget planerar för ytterligare 1 400 kvadratmeter.

– Betong har många fördelar. Det är svalt på sommaren och varmt på vintern, och det är viktigt. Där har du nog en största skillnaden jämfört med plåtbyggnader. Vi kör in kall luft utifrån och kyler ner lokalen nattetid och sedan håller det sig svalt hela dagen, säger Lars-Göran Linder.

Uldis Lundin

Försäljningschef Syd, Försäljning Småland och Östergötland

Ladda ner

Linder Aluminium, Tingsryd.

Linder Aluminium, Tingsryd.

Linder Aluminium, Tingsryd.

Linders båtar industristomme i betong.