Betongstommar till flerbostadshus

Flerbostadshus byggda med betongstomme ger ett klimatsmart hus, som lagrar och avger energi utifrån rådande väderlek. Betongen ger dig ett jämnare inomhusklimat och minskar behovet av till exempel kyla. Med betongstomme får du ett lufttätt hus som säkerställer bra inomhuskomfort och minimerar risken för fuktproblem. Lång livslängd och minimalt underhåll får du på köpet. 

Betong brinner inte och kan därför förhindra att bränder utvecklas till storbränder. Det innebär säkra hus som skyddar liv. Det innebär också lägre försäkrings- och skadekostnader. 

Att bygga hus med prefabricerad betong är både tidsbesparande och ekonomiskt. Tack vare att tillverkningen av betongelementen sker under industriella och kontrollerade förhållanden uppnås ett bättre och säkrare slutresultat.
Här kan du läsa mer om hur du kan undvika kostnadsdrivare i dina projekt.

Preconform - vårt stomsystem

Preconform är vårt stomsystem, där vi konstruerar, tillverkar och transporterar projektanpassade betongelement som du sedan monterar med egen personal. Systemet är mycket flexibelt och uppbyggt av betongelement som var för sig har starka egenskaper. Preconformsystemet förenar det bästa hos prefabricerade och platsgjutna betongstommar. Resultatet blir en snabbmonterad betongstomme med god totalekonomi och hög kvalitet. Ett exempel är våra plattbärlag och skalväggar. I samverkan med pågjutning ger dessa stomkomponenter stora möjligheter att på ett enkelt sätt lösa många konstruktiva problemställningar. Dessutom har plattbärlagen sådan ytfinish att du kan måla direkt utan spackling. Ett annat exempel är de isolerade fasadytterväggarna, konstruerade för att bära puts eller en strukturmålning.

Läs mer om preconform här. 

Betongelement anpassade till aktuellt projekt

Plattbärlag, skalväggar och fasadytterväggar kompletteras med massiva väggelement, balkongplattor, pelare, balkar, hissgropar och hisstoppar. Samtliga betongelement är anpassade till aktuellt projekt med hög måttnoggrannhet. Detta gäller allt från håltagningar till ingjutning av elinstallationer av olika slag. Betongelementen levereras till byggarbetsplatsen färdiga för montage. Innan leverans sker har vi levererat kompletta montageritningar med erforderliga detaljskisser samt armeringsspecifikationer för den platsmonterade kompletteringsarmeringen. Vi erbjuder även din personal montageutbildning och bistår också med montagesupport under monteringsfasen.

Flertalet av våra betongelement för hus är byggvarudeklarerade enligt eBVD 1,0. Samtliga är också registrerade i Byggvarubedömningen och SundaHus.

Effektivare avrop ger bättre överblick i projekten

Med Abetong Online får våra kunder effektivare avrop och bättre överblick i projekten. I Abetong Online får kunden en översikt över alla betongelement som vi ska leverera i projektet.

Läs mer om Abetong Online här. 

Biobetong

I vår BiobetongTM har våra betongingenjörer optimerat betongrecepten och ersatt delar av cementmängden med beprövade, alternativa bindemedel. I en svensk typlägenhet som byggs med BiobetongTM, kan koldioxidbelastningen minskas med upp till 33 procent

Läs mer om Biobetong här. 

Se referenser här

Dokumentbibliotek

Betongstommen på Kv Solberget växer fram

Se filmen om Preconform - projektanpassade betongelement

Bygga med prefab - Svensk Betong